Het euthanasieproces
‘Het Euthanasieproces’. Een strafproces gevoerd in 2020. Drie artsen stonden terecht na het uitvoeren van euthanasie op Tine Nys. Een 38-jarige vrouw met een zware depressie. Op 27 april 2010 stierf ze onder medische begeleiding nadat uitzichtloos psychisch lijden was vastgesteld. Drie artsen oordeelden dat de jonge vrouw, na jaren van therapie volgen en medicatie nemen effectief was uitbehandeld.
 
In januari 2011 dient één van de zussen van Tine Nys een klacht in bij de onderzoeksrechter. Volgens haar is de euthanasie niet correct uitgevoerd en zijn de voorschriften in de euthanasiewet niet nageleefd. Er volgt een gerechtelijk onderzoek dat lang duurt maar uiteindelijk komt het toch tot een assisenproces tegen 3 dokters: behalve Joris Van Hove staan ook de 2 artsen terecht die een advies hebben uitgebracht over de euthanasie-aanvraag. Ze komen voor het hof van assisen in Gent omdat er voor inbreuken tegen de euthanasiewet maar één straf voorzien is: een proces wegens gifmoord. De volksjury oordeelde op 30 januari 2020 dat de beklaagden niet schuldig waren aan doodslag. Ze werden vrijgesproken voor gifmoord.
 
De huisarts die 13 jaar geleden zijn patiënt euthanasie verleende moet zich, na een lang proces, vandaag alweer voor de rechter verantwoorden. De familie wil nog steeds dat een onafhankelijke rechter erkent dat de voorschriften van de euthanasiewet niet zijn nageleefd en er slordig is omgesprongen met haar leven. ‘Zij vragen een veroordeling’, zo zegt hun advocaat. Niet om een schadevergoeding te krijgen, wel omdat er juridisch vast zou staan dat er een fout is gemaakt.
 
Rechters vroegen zich zeer terecht het volgende af: ‘Is het normaal dat er op alle inbreuken tegen de euthanasiewet maar één gevolg mogelijk is? ‘Namelijk een assisenproces wegens gifmoord?’ Het Grondwettelijk Hof was in 2022 van oordeel dat dit inderdaad een probleem is. Er zou een onderscheid moeten zijn tussen gemaakte procedurefouten versus fouten tegen de grondvoorwaarden. Men dient de strafmaatregelen meer te gaan differentiëren zodat artsen geen levenslange celstraf kunnen riskeren.
 
Het proces Tine Nys heeft heel wat artsen bang gemaakt en dit gaat ten koste van de zorg van onze patiënten. Heel wat mensen, in het bijzonder zij die psychisch ondraaglijk lijden, blijven in de kou staan en moeten verder met amper levenskwaliteit. Lieve Ministers, waar wachten jullie op om deze wetgeving te gaan evalueren en aan te passen? Op een dag zal er een familielid van een minister in dat ziekbed liggen en vragen om euthanasie. Als de arts dan weigert uit angst, zullen jullie dan eindelijk iets gaan veranderen?