Voorafgaande zorgplanning (LEIFPLAN)

LEIFPLAN

Het proces van nadenken over toekomstige beslissingen in zorg en de gewenste richting van de (levenseinde)zorg, bij voorkeur in overleg met de huisarts of behandelende specialist, wordt voorafgaande zorgplanning genoemd.

Op deze manier kunnen artsen en zorgverleners later met de wil van de patiënt rekening houden, wanneer die zich niet langer zelf kan uitdrukken. Steeds meer mensen willen ‘met hun papieren’ in orde zijn. Een reden is vaak dat ze iemand in hun nabijheid hebben zien overlijden op een wijze die ze zelf zeker niet willen.

Belangrijk om te onthouden is dat je niets kan ‘eisen’ in je wilsverklaring. Als burger kan je je wensen dan wel vastleggen in dit document, maar uiteindelijk is het de arts die op een dag aan je bed zal staan, die zal beslissen wat hij met deze wensen doet naargelang de medische toestand waarin je je op dat moment bevindt.

Vaak gebruikt men in tijdschriften, boeken en op websites de term ‘vroegtijdige zorgplanning’. Ik nam het voorbeeld over van professor Wim Distelmans om de term ‘voorafgaande zorgplanning’ te gebruiken., om de simpele reden dat je met een zorgplanning nooit te vroeg kan beginnen.

Deze brochure is gratis verkrijgbaar bij je apotheek, de LEIFpunten, huizenvandeMens en heel wat gemeenten.

LEIFPLAN

Alle voorafgaande wilsverklaringen blijven onbeperkt geldig. Dat geldt ook voor de wilsverklaring over euthanasie die werd opgesteld (of herzien of herbevestigd) na 2 april 2020.

Ervaring op de werkvloer leert me dat heel weinig artsen tijd vinden/ maken, om deze voorafgaande zorgplanning door te nemen met hun patiënt.

Dergelijk gesprek vraagt best wat tijd en de nodige aandacht. Heel wat dokters zijn door het overaanbod aan patiënten nu net beperkt in die kostbare tijd tijdens hun consultaties.

Daarom wil ik artsen ondersteunen, om samen met hun patiënten op weg te gaan naar het bespreekbaar stellen van dergelijke voorafgaande zorgplanning en door hen in begrijpbare taal te informeren over de keuzes die ze hebben tijdens een palliatieve begeleiding en bij het levenseinde.

Er bestaan in België 5 wilsverklaringen die men voorafgaand kan opstellen:

Deze wilsverklaringen zijn gratis bij mij te verkrijgen in de praktijk en kan je zelf ook bestellen via de website van LEIF.

Leestip: Peiler magazine – over palliatieve zorg en het levenseinde. Dit tijdschrift bij jou thuis in de bus krijgen?

Stuur een mail met je contactgegevens naar: info@forumpalliatievezorg.be

Our ultimate goal, after all,
is not a good death but a good life to the very end.
Atul Gawande
arts en schrijver