Privacyverklaring COACHINGPRAKTIJK AMURI

Versie 1, dd 03/01/2023

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens
Coachingpraktijk Amuri hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geĆÆdentificeerd kan worden. Coachingpraktijk Amuri houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt door Coachingpraktijk Amuri, Sint-Antoniusstraat 10, 9420 Sint-Lievens-Houtem en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het aanbieden van een goede en kwaliteitsvolle zorg. We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3). Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiƫle afhandeling van uw consultatie. Voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Delen van gegevens
De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.