Opleidingen op maat van de zorgverlener

Wil je als school, organisatie of zorginstelling een professionele en meer uitgebreide opleiding organiseren voor jouw medewerkers? Daar help ik heel graag bij. Een opleiding verschilt van een lezing/infosessie omdat deze meer uren en specifieke informatie bevat. Je kan kiezen voor 1 dag of meerdere opleidingsdagen gespreid over enkele weken. Voor de opleiding verplaats ik me naar jullie organisatie en/of instelling. 

Topics: 

  • Voorafgaande zorgplanning 
  • Palliatieve- en levenseindezorg
  • Ondersteuning bij rouw en verlies

Ik stem de opleidingen die ik breng graag af op mijn doelpubliek (verpleeg-en/of zorgkundigen, niet zorgpersoneel) en peil graag naar de uitdagingen die er zijn op de werkvloer of eventuele misvattingen die aanwezig zijn rond palliatieve- en levenseindezorg.

Enkele voorbeelden:

  • Hoe ga ik om met patiënten/ bewoners die niet over het levenseinde wille praten?
  • De toestand van de patiënt/bewoner gaat zienderogen achteruit. De familie wil/kan de situatie niet onder ogen zien en weigert palliatieve zorg. Dit gaat ten koste van het comfort van de patiënt/bewoner. Hoe ga ik hier als zorgverlener mee om? 
  • Het ethische aspect in geval van dementie: een zoektocht naar menswaardigheid en levenskwaliteit. 
  • Wat als de behandelende arts geen enkele intentie toont om comfortzorg op te starten bij een patiënt die zich in een palliatieve of terminale setting bevindt?

Een opleiding organiseren?