Inspiratieavond PZ OLV in Brugge – 26 juni 2024
Mijn boek ‘Omdat we allemaal doodgaan’ brengt me speciale ontmoetingen op bijzondere plekken. Op 26 juni brengt mijn pad me – dankzij ethicus Linus Vanlaere – naar het psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw in Brugge. Het is de eerste keer dat ik in deze setting ga praten over het belang van een menswaardig levenseinde, in het bijzonder het samen en tijdig op pad gaan met je patiënt als hulpverlener. De voorbije week leert me nogmaals, dat wanneer we ons als mensen kwetsbaar gaan opstellen, hier aandacht voor hebben en teder zorg voor dragen, de mooiste en meest waardevolle zorgrelaties tot stand komen. Zorgen is veel meer dan alleen maar medicatie toedienen.
 
Hoofdarts, Dr. Sam Deltour schreef alvast een warme, oprechte introductie voor deze inspiratieavond waar we samen in gesprek gaan met prof. em. dr. Hans Gerding.
 
Dr. Sam Deltour:
Nooit eerder leefden we zo lang en met op ’ t eerste zicht, zo’n goede kwaliteit van leven. En… nooit eerder pleegden zoveel mensen zelfmoord. Als ik tijdens consultaties aan mensen vraag waarom ze er niet meer willen zijn, antwoorden ze me steevast: ‘Ik verlang naar rust.’ ‘Op deze manier hoeft het allemaal niet meer voor mij.’ ‘Ik doe er toch niet toe.’ ‘Mensen zullen me niet missen.’ Het zijn universele reflecties en vragen.
De dood roept voor velen angst op, is oncontroleerbaar en raakt aan het ongekende. Toch hoorden we tijdens de afscheidseucharistie van Zr. Rita, na een strijd met kanker, dat zij de dood met vertrouwen tegemoet keek. Het perspectief dit leven op een gezegende leeftijd te mogen loslaten, bracht ook vrede met zich mee.
In een gepolariseerde wereld vervallen de debatten rond leven en dood steeds meer in extremen. Tijdens deze nieuwe inspiratieavond willen we op een open, niet oordelende en zoekende manier stilstaan bij het leven en de dood, bij rouw en verlies. We hebben twee gasten uitgenodigd, met inspirerende verhalen, die onze blik kunnen verruimen, en ons helpen onze gesprekken rond dit thema te verdiepen.
 
Onze eerste gaste, Lien De Metsenaere, leerde ik kennen via onze ethicus, Linus Vanlaere. Zij studeerde in 2004 af als verpleegkundige en werkte gedurende 10 jaar op een afdeling intensieve zorgen. Nadien ging ze aan de slag in een Palliatief Support Team en kreeg ze ook in haar persoonlijke leefwereld van dichtbij met het levenseinde te maken. Zorgen voor anderen zit haar in het bloed en geeft voldoening en zingeving. Ze is een voorstander van warme, menswaardige en professionele zorg. De dood, zwaar ziek zijn en verlies hebben haar steeds geboeid, en dan vooral het ontbreken van aandacht ervoor in onze maatschappij. Daarom schreef ze het boek, ‘Omdat we allemaal doodgaan.’
 
Via een bevriende filosoof kwam ik in contact met prof. em. dr. Hans Gerding. Hij was actief aan het Instituut voor Wijsbegeerte aan de universiteit van Leiden en bestudeerde in zijn loopbaan grenservaringen. In het studiegebied van de rouwtherapie dacht men lang dat een verlies afgerond diende te worden en men dan verder kon met zijn leven. Nieuwe inzichten tonen het belang aan van wat men ‘continuing bonds’ noemt. Op een hernieuwde manier een invulling geven aan de relatie met de overledene. Nabestaanden hebben niet zelden contactervaringen met een overleden dierbare. Ook dit fenomeen behoorde tot het studiegebied van prof. Gerding, die tevens actief is als rouwconsulent.
 
We leven in uitdagende tijden waarin veel op ons af komt. Veel mensen zijn de verbinding verloren met hun omgeving en zichzelf. Tijdens deze inspiratie-avonden willen we een ruimte creëren waarin we even kunnen en mogen verstillen. Een ruimte waarin we kunnen stilstaan bij datgene wat ons raakt en in beweging houdt. Het gesprek en de ontmoeting helpen de verbinding herstellen en dragen bij aan het verkrijgen van nieuw perspectief.
 
Gewone ontmoetingen, waarin iedereen van betekenis kan zijn. Deze avonden staan dan ook bewust open voor iedere geïnteresseerde die met ons wil stilstaan bij de thema’s die zich op dat moment aandienen. Heb je ook een thema dat je graag aan bod ziet komen, aarzel dan niet contact met me op te nemen.
 
U bent allen van harte welkom.
Mede namens de directie,
Dr. Deltour Sam