Onderzoek Universiteit Antwerpen
Onder mijn FB en LinkedIn contacten zijn er heel wat verpleegkundigen. Ik doe een bijzonder warme oproep aan hen die werkzaam zijn in de eerstelijnszorg. 
 
Gianni Wijnants is Masterstudent Verpleegkunde. Hij studeerde in 2022 af na vier jaar basisopleiding verpleegkunde en kwam tot het besluit dat in deze opleiding, onvoldoende educatie aanwezig was omtrent palliatieve- en levenseindezorg. Heel vaak krijgen studenten te horen dat wanneer ze zich willen verdiepen in palliatieve zorg, ze beter het postgraduaat kunnen gaan volgen.
Gianni en ik zijn van mening, dat wanneer het gaat over farmaceutische kennis op vlak van palliatieve zorg, ook dit onderwerp in het postgraduaat onderbelicht blijft. Waarom kan in de basisopleiding van artsen, zorg- en verpleegkundigen geen complete en professionele opleiding palliatieve- en levenseindezorg/ rouw en verlies geïntegreerd worden, met daarbij toegevoegde kennis uit het werkveld?
 
Gianni nodigt jullie uit om deel te nemen aan zijn masterproef (Universiteit Antwerpen). Het onderzoek richt zich op de impact van educatieve video’s en op de farmaceutische kennis in palliatieve zorg bij eerstelijnsverpleegkundigen. Door deel te nemen aan het onderzoek optimaliseer je je kennis over farmaceutische zorg binnen de palliatieve zorg. Jullie input is uiterst waardevol willen we iets kunnen veranderen in de toekomst op vlak van educatie in onze hogescholen en universiteiten.
 
Dit onderzoek is goedgekeurd door het centraal ethisch comité UZA-UA en wordt begeleid door prof. dr. Tinne Dilles, dr. Elyne De Baetselier, dr. Kristel Paque en mevr. Peggy Bosschaert.
 
De deelname houdt in:
1. Het invullen van een pre-test.
2. Na 1 week krijgen de verpleegkundige toegang tot educatieve video’s gericht op het optimaliseren van de kennis over farmaceutische zorg in palliatieve situaties.
3. Het invullen van een post-test na de video’s.
 
🎯Doelgroep: actieve eerstelijnsverpleegkundigen in Vlaanderen, ongeacht opleidingsniveau, leeftijd, gender, werkervaring of aanstellingspercentage.