Recht op euthanasie – Panelgesprek met Wim Distelmans, Freya Van den Bossche en Walter Van Steenbrugge – 1 februari 2024 te Gent
Ik las gisteren onderstaande post op sociale media van politicus Freya Van den Bossche. Haar schrijven stemt me als verpleegkundige en voorvechter van een nog beter omkaderde palliatieve- en levenseindezorg hoopvol.
 
Haar betoog wordt helaas gevolgd door heel wat zure en negatieve commentaren van burgers die mijn inziens nog nooit in de zorg hebben gewerkt en al helemaal niet op de hoogte zijn van onze wettelijke omkadering betreffende palliatieve zorg en euthanasie. Ik nodig ieder van hen uit om hun kritiek en ongenoegen – die zo makkelijk geschreven wordt van achter een veilig beeldscherm thuis – ook openlijk te komen bespreken met de experten tijdens deze gespreksavond. Ik vermoed helaas dat deze burgers knus zullen thuisblijven, ook al gaat het over ‘hun’ levenseinde. De verantwoordelijkheid om verandering te brengen ligt niet alleen bij onze overheid lieve mensen maar ook een stukje bij onszelf. Ik ben alvast van de partij. Jullie ook? 
 
🔹
Onze maatschappij staat niet stil. Het is daarom belangrijk dat de politiek aandacht heeft voor veranderingen en luistert naar de vragen, bedenkingen en uitdagingen die hiermee gepaard gaan. Om ervoor te zorgen dat wetten en regels niet achterlopen op de maatschappelijke realiteit en de terechte verzuchtingen van mensen.
 
Daarom wil Freya Van den Bossche ethische dossiers zoals o.a. abortus, draagmoederschap en euthanasie nog meer bespreekbaar maken. Om zo de stilstand te doorbreken die al jarenlang de politiek beheerst. Om opnieuw vooruit te gaan.
 
Aan de hand van gespreksavonden gaat Freya het gesprek aan met experten, maar ook met jullie.
Op 1 februari starten we met een panelgesprek over euthanasie. Het panel bestaat uit Wim Distelmans (oncoloog, professor palliatieve geneeskunde aan de VUB en voorvechter in de strijd voor kwalitatieve palliatieve zorg en het recht op euthanasie), Freya Van den Bossche (politica Vooruit en klinisch psycholoog) en Walter Van Steenbrugge (strafpleiter die zich al drie decennia laat gelden als voorvechter van fundamentele mensenrechten).
 
De avond wordt gemodereerd door Arne De Jaegere, voormalig journalist van de VRT die het euthanasieproces opvolgde.
🔹
 
Toegang is gratis, er wordt enkel gevraagd om op voorhand in te schrijven via volgende link:
 
Het belooft een boeiend gesprek te worden met veel ruimte voor jouw vragen. Welkom!
 
Bron tekst: vooruit.org