Je sterft niet van ‘de ouderdom’
Onder een natuurlijke dood wordt verstaan: ‘Ieder overlijden dat uitsluitend het gevolg is van een spontane ziekte, inclusief een complicatie van een uitgevoerde medische behandeling.’
 
Bij hoogbejaarde mensen bestaan er vaak verschillende aandoeningen naast elkaar (hart en vaten, longen, nieren, etc.). Een oudere kan plots en zonder een duidelijke ziektebeeld overlijden en heel vaak besluit men dan: ‘het was van de ouderdom’.
 
In de vroegere definitie van een natuurlijke dood werd naast een spontane ziekte ook ‘ouderdom’ als natuurlijke doodsoorzaak genoemd. Voortgaand inzicht in de medische wetenschap maakt dat ouderdom als doodsoorzaak uit de definitie is verwijderd. Een overlijden wordt immers – ook bij (hoog)bejaarde mensen – niet door de leeftijd veroorzaakt, maar door (een combinatie van) ziekte(s) en /of achteruitgang van de organen. De opstellers van deze handreiking hebben gemeend met deze wijziging de definitie in overeenstemming te brengen met de medische werkelijkheid.
 
Volgens de meest recente sterftecijfers (2021) van Zorg en Gezondheid Vlaanderen is de belangrijkste doodsoorzaak vanaf 70 jaar Covid-19, dit zowel bij mannen als vrouwen en niet longkanker of hart- en vaatzieken zoals de vorige jaren. In 2019 zijn hartdecompensatie en onduidelijke hartproblemen de meest voorkomende doodsoorzaak bij mannen van 85 jaar en bij vrouwen van 80 jaar en ouder.
 
Bronnen:
KNMG-OM-IGZ-FMG-Handreiking-niet_natuurlijke_dood-v1-januari-2016.pdf