Nog steeds te weinig aandacht voor levenseindezorg in het onderwijs
Hulpverleners in de zorg hebben behoefte aan een degelijke educatie op vlak van palliatieve zorg, levenseinde en voorafgaande zorgplanning. Het zou een cursus moeten worden, die zo vroeg mogelijk in de opleiding aan bod kan komen.
 
Vaak worden studenten verpleging al tijdens een eerste stage met een overleden patiënt geconfronteerd en komt de beperkte cursus palliatieve zorg pas in het tweede opleidingsjaar aan bod.