uro-onco dag op donderdag 4 mei 2023
Ontzettend blij en trots dat ik werd gevraagd door Urobel om te komen praten over palliatieve zorg op de werkvloer en over ‘Omdat we allemaal doodgaan’. Urobel is de Belgische vereniging voor urologische verpleegkundigen.
 
Ook mijn leermeester, prof. Wim Distelmans is van de partij en geeft het startschot die dag met een lezing over 20 jaar euthanasiewet. In zijn laatste boek ‘Het levenseinde in eigen regie’ maakt hij een balans op over onze euthanasiewetgeving. ‘Waar staan we na 20 jaar? Wat hebben we bereikt? Waar moeten we naartoe?’ We zijn als mens eindelijk wat meer regisseur van ons levenseinde geworden.
 
Toch zijn we beiden van mening dat er nog heel wat werk aan de winkel is. In zijn boek haalt prof. Distelmans enkele beduidende punten aan over onze euthanasiewetgeving die nog verdere uitklaring en nodige aanpassingen vereisen:
 
  • Wat met dementie?
  • Wat met ziekenhuizen die een bepaalde druk uitoefenen op hun artsen om geen euthanasie uit te voeren, terwijl de arts daar zelf vrij dient over te beslissen?
  • Wat met een palliatieve sedatie die nog steeds niet wettelijk is geregeld? Vaak is een palliatieve sedatie immers een vluchtweg voor artsen die geen euthanasie willen uitvoeren?
  • Wat met het ontbreken van een proportionele strafmaat voor fouten tegen de euthanasiewet? Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen procedurele fouten en fouten tegen de grond van de zaak. (cfr. rechtszaak Tine Nys, waardoor heel wat artsen ‘angst’ hebben gekregen voor het uitvoeren van een euthanasie)
  • Wat is de definitie van een onafhankelijke arts? Tijdens het assisenproces rond de dood van Tine Nys is er eindeloos gediscussieerd over de onafhankelijkheid van de artsen die advies hebben gegeven. Ik verklaar: als iemand niet terminaal ziek is, dienen er drie artsen betrokken te zijn bij de euthanasievraag. De arts die het uitvoert en twee artsen die advies geven. Van die laatste twee zegt de wetgever dat ze onafhankelijk moeten zijn ten opzichte van de behandelende arts en onafhankelijk zijn ten opzichte van de patiënt. In onze wetgeving staat nog steeds geen duidelijk definitie van dat woord ‘onafhankelijk’.
Kortom, het wordt een boeiende dag 4 mei! U komt toch ook?