Dankbare woorden
We zijn één week na het Radio 1 interview in Voorproevers met Annemie Peeters en ik blijf de mooiste, warmste reacties ontvangen. 
 
Al deze berichten bereiken me via sms, mail en social media. Toch zijn er mensen die tot mijn verwondering en blijdschap ook nog pen en papier gebruiken. Ik kreeg een kaartje van een familie met daarop volgende boodschap: “Onze vader koesterde veel sympathie voor u. Hij is nu heengegaan na een kort ziekbed. U had hem goed verzorgd in april 2020. Succes in alles!”
 
Van artsen met wie ik in het verleden samenwerkte ontvang ik voorzichtige maar dankbare woorden van erkenning. Ook mocht ik enkele schrijfsels ontvangen van tot nu toe onbekende dokters. Een kort stukje tekst uit de brief van een ziekenhuisarts: “Ik schrijf u deze korte brief om u te danken voor uw getuigenis en mijn respect voor u uit te drukken. U hebt enkele zinnen gezegd die diepe waarheid bevatten. U bekritiseerde terecht het feit dat tijdens de pandemie we onze patiënten alleen lieten sterven. U zei ook terecht ‘waarom hebben we dat gepikt’? U hebt gelijk wat betreft de ‘onkunde’ van artsen in het overbrengen van slecht nieuws. Jammer genoeg moeten mijn assistenten veel te veel tijd doorbrengen aan een computer in plaats van aan bed bij de patiënt. Wij missen de tijd om met de patiënt te praten. Een gevaarlijke evolutie mijn inziens.”
 
Dr. Binu Singh – kinderpsychiater – schreef recent het volgende:
 
Elke generatie heeft zijn pioniers.
Zij die bereid zijn
om in de spagaat te staan
tussen het oude en het nieuwe,
om de weg vrij te maken
voor de nodige verandering in de samenleving.
 
Ze zijn nodig,
maar het is niet gemakkelijk om een pionier te zijn. 
Het is zoeken… en vinden,
het is doen… en volhouden,
het is geloven… en realiseren,
ondanks nóg niet volledig gezien, begrepen,
gewaardeerd en gesteund te worden door de omgeving
en samenleving. 
 
Het speerpunt van verandering ligt in de combinatie van top-down en bottem-up beweging. 
 
Wijze woorden van een wijze dokter, een vrouw, een mens, een oprecht mooie ziel die zich inzet voor de belangen van anderen.
 
#omdatweallemaaldoodgaan #borgeroffenlamberigts #owlpress #palliatievezorg #menswaardigezorg #kwaliteitvanzorg #taboesdoorbreken #zorgvoorzorgenden #petitiecampagne #tijdvoorverandering #pionierswerk